Ο Αλέξανδρος, ο γιος του βασιλιά Φιλίππου, ξεκινά εκστρατεία εναντίον των Περσών που κάποτε απείλησαν με αφανισμό την Ελλάδα.
Καβάλα στο αγαπημένο του άλογο, τον Βουκεφάλα, θα φθάσει ως τα βάθη της Ασίας... Θα γίνει ο μεγαλύτερος στρατηλάτης όλων των εποχών.
Για παιδιά από 7 ετών και πάνω

    

Copyright © Εκδόσεις Ωκεανός. All rights reserved.